گرین شیمی ایرانیان
در سال 1389 با هدف تامین و واردات محصولات متنوع مرتبط با بهینه سازی آبهای صنعتی و فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی از شرکت مطرح بین المللی فعال در این زمینه تاسیس گردید.
home1
home2
محصولات

در هر بخش، با توجه به نیازهای خاص هر سیستم نظیر نوع آب مصرفی، آلیاژهای بکار رفته در آن و نوع فرآیند، محصولات متنوع و متناسب ارائه می شوند که اهم آنها عبارت اند از:

  • 1- مواد بازدارنده خوردگی و رسوب سیستمهای خنک کننده باز چرخشی
  • 2- مواد بازدارنده خوردگی و رسوب در سیستمهای خنک کننده بسته
  • 3- محصولات بهینه سازی دیگ های بخار
  • 4- محصولات فرآیند
  • 5- بهینه سازی سیستمهای پیش تصفیه آب
  • 6- بازدارنده های شستشوی اسید
  • 7- خدمات فنی و مهندسی