در هر بخش، با توجه به نیازهای خاص هر سیستم نظیر نوع آب مصرفی، آلیاژهای بکار رفته در آن و نوع فرآیند، محصولات متنوع و متناسب ارائه می شوند که اهم آنها عبارت اند از:

1- مواد بازدارنده خوردگی و رسوب سیستمهای خنک کننده باز چرخشی

 • Corrosion and Scale Inhibitors
 • Dispersants
 • Non-oxidizing Biocides
 • Bio Dispersants
 • Oil Dispersants

2- مواد بازدارنده خوردگی و رسوب در سیستمهای خنک کننده بسته

 • Corrosion and Scale inhibitors (Molybdate/Nitrate base)
 • Non-Oxidizing Biocides
 • Organic Inhibitors (Polyamine/Azole base)

3- محصولات بهینه سازی دیگ های بخار

 • Scale Inhibitors
 • Oxygen Scavengers (Sulfite/DEHA/MEKO/ Carbohydrazide)
 • Equilibrium and Coordinate Phosphate
 • Polyamine
 • Antifoam/Defoamers

4- محصولات فرآیند

جهت تداوم تولید و جلوگیری از توقف های پیش بینی نشده، از مواد شیمیایی متنوع در فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود:

 • Quench Tower pH Controller
 • Dilution Steam Applications
 • O/H Corrosion Inhibitors
 • Desalter Applications
 • Fouling Inhibitors
 • Foaming Controllers

5- بهینه سازی سیستمهای پیش تصفیه آب

با توجه به روش های متعدد تصفیه آب و پساب، شرکت گرین شیمی ایرانیان، بر اساس تکنولوژی روز دنیا اقدام به تولید محصولات مورد استفاده در فرآیندهای تصفیه آب به روش اسمز معکوس، تبخیری و غیره نموده است. لازم به توضیح است که نواع مواد استفاده شده در فرمولاسیون بر اساس شبیه سازی در آزمایشگاه تحت تنشهای حرارتی و زمان ماند بالا انتخاب شده که قابل رقابت با محصولات برندهای معتبر می باشد.

 • RO Antiscalants
 • Alkaline and Acidic Cleaners
 • Biological and Organic Cleaners
 • Non-Oxidizing Biocides (Quick Acting Biocides)
 • Filter Cleaning
 • MED and MSF Antiscalants and Antifoulants
 • Anionic, Cationic and Nonionic Flocculants and Coagulants

6- بازدارنده های شستشوی اسید

در صورت نیاز به شستشوی انواع رسوبات و آلودگیها از روی سطح فلز، به منظور جلوگیری از آسیب به سطح آن از انواع بازدارنده های مخصوص هر نوع اسید استفاده میشود. شرکت گرین شیمی ایرانیان ارائه دهنده بازدارنده های اسید های مختلف از جمله اسید کلریدریک، سولفوریک، سیتریک، سولفامیک و ….. می باشد.

7- خدمات فنی و مهندسی

 • طراحی و اجرا واحد های اسمز معکوس (RO)
 • طراحی و اجرای واحدهای سختی گیر کاتیونی، آنیونی و میکس بد
 • شستشوی واحد های تصفیه آب
 • شستشوی دیگ های بخار و مبدل های حرارتی
 • تامین لوپ های خوردگی
 • تامین سیستمهای تزریق مواد شیمیایی
 • انجام آزمایشات روتین سیستمها
 • رقع عیوب واحدهای تصفیه آب RO و رزینی
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل